Projekt Bike Slovenia Green

Visit GoodPlace z velikim veseljem najavlja sodelovanje v projektu Bike Slovenia Green. Na tem mestu navajamo osnovne podatke o projektu, sproti pa bomo objavljali tudi novice, zato nas spremljajte!

Polno ime operacije: Razvoj in trženje trajnostnega integralnega turističnega produkta Bike Slovenia Green
Trajanje projekta: 5. 3. 2018 – 5. 3. 2021
Skupna finančna vsota projekta: 164.700,00 EUR (z DDV)

Glavni cilj projekta je razviti, promovirati in tržiti inovativne zelene tematsko obarvane kolesarske turistične produkte tako v destinacijah kot tudi na nivoju integralnih turističnih programov. Namen operacije je razviti trajnostni integralni turistični produkt Bike Slovenia Green ter lokalne Bike Slovenia Green kolesarske zanke v izbranih destinacijah, ki bodo osnovane na lokalni snovni in nesnovni dediščini posameznih destinacij. Inovativni kolesarski turistični produkt Bike Slovenia Green se razvija v partnerstvu z izbranimi Slovenia Green destinacijami in ponudniki. Iz tega sodelovanja si obetamo naslednje rezultate:
– Testiran model razvoja trajnostnih kolesarskih turističnih produktov v Slovenia Green Destinacijah
– Prenos modela na ostale Slovenia Green Destinacije in med ponudnike po zaključku projekta
– Testiran model razvoja trajnostnih turističnih produktov, ki jih bo podjetje z lahkoto valoriziralo z razvojem novih trajnostnih turističnih produktov
– Razvoj novih integralnih turističnih produktov po isti metodologiji
– Razvoj inovativne digitalne platforme s pomočjo katere bomo lahko učinkovito načrtovali potrebe kupcev ter obseg izvajanja Bike Slovenia Green
– Izboljšanje distribucijskih poti in komunikacijskih kanalov

Ostali partnerji: Turizem Bohinj, LTO Laufar Cerkno, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Občina Ajdovščina, Javni zavod Komenski Kras, Xperience bike d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več o Evropskih skladih: www.eu-skladi.si.